INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

INVITAŢIE  DE  PARTICIPARE

 

 

            BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (B.R.M.), cu sediul în Bucureşti, Strada Buzesti nr. 50-52, etaj 7, sector 1, Bucuresti, cod poştal 013701, organizează procedura de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă a preţului, prin care Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poştal 010873,  în temeiul prevederilor Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri şi Regulamentului BRM privind vânzarea mărfurilor prin licitaţie, oferă în vederea vânzării deşeurilor feroase provenite din materiale recuperate  din  lucrari de intretinere si reparatii a infrastructurii feroviare conform prevederilor din Caietul de sarcini, după cum urmează:

 

LOT

Deseuri feroase rezultate din:

Cantitătile de marfă

pe (tone)

Cantitatea totală (tone)

Pret minim  de pornire in licitatiei

( USD/tonă)

Garantia de participare (lei/lot)

   Garantia     bursiera

(lei/lot)

 

3.

Sucursala  CF TIMISOARA

sina

977

1.697

335

36.500

12.000

aparate de cale

369

Material marunt

346

tabliere

0

deseuri feroase (altele decat cele de mai sus)

0

deseuri feroase din activ de instalatii

5

4.

Sucursala CF CLUJ

sina

805

1.123,460

335

24.400

8.000

aparate de cale

83

material marunt

235

tabliere

0

deseuri feroase (altele decat cele de mai sus)

0

deseuri feroase din activ de instalatii

0.460

5.

Sucursala CF BRASOV

sina

493

700

335

15.100

5.000

aparate de cale

57

material marunt

150

tabliere

0

deseuri feroase (altele decat cele de mai sus)

0

deseuri feroase din activ de instalatii

0

 

 

       

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se  acceptă oferte parţiale.

 Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA.

                                

                   Oferta şi documentele care însoţesc ofertase vor depune la sediul B.R.M., până la data de    29.09.2014, ora 900 .

                                Tariful de acces la licitaţie este de 300 lei, la care se adaugă TVA, şi poate fi achitat la casieria B.R.M.

                   Garanţia de participareconform tabelului de mai sus, va fi constituită în favoarea CNCF”CFR” SA până la data limită de depunere a ofertelor.

 

 Garanţia bursiera, conform tabelului de mai sus, va fi constituita în favoarea B.R.M. până la data limită de depunere a ofertelor.

 

Procedura se va desfăşura la sediul B.R.M. în data de 29.09.2014, ora 1200şi pot participa persoane juridice române, care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra  produsele în condiţiileDocumentaţiei procedurii.

 

Criteriul de atribuire este „oferta cu cel mai mare pret ”.

 

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45, sau la fax 021/317.28.78.

Persoană de contact: Anca Bucureanu, telefon: 021/317.47.45.

 

Puteţi afla acum toate informaţiile despre piaţa licitaţiilor, abonându-vă la Buletin Bursier,

detalii la telefon 021/317.16.45

 

 

 

AVIZAT: B.R.M. S.A.                                                                         AVIZAT: C.N.C.F. „CFR” S.A.

                                                                                                               DIRECTOR GENERAL

                                                                                                        Alexandru Macarie MOLDOVAN

 

 

 

 

 

                                                                                                                          DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC.

                                                                                                                                  Sorina BAICU

 

 

 

 

 

DIRECTOR ACHIZITII CONTRACTE

                                                                                                                                                                                    Aron POP

INVITAŢIE  DE  PARTICIPARE

 

         BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (B.R.M.), cu sediul în Bucureşti, Strada Buzesti nr.50-52, etaj 7, sector 1, Bucuresti, cod poştal 013701, organizează procedura de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă a preţului, prin care Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poştal 010873,  în temeiul prevederilor Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri şi Regulamentului BRM privind vânzarea mărfurilor prin licitaţie, oferă în vederea vânzării deşeurilor feroase provenite din materiale recuperate  din  lucrari de modernizare si reabilitare a unor parti din infrastructura feroviara conform prevederilor din Caietul de sarcini, după cum urmează:

 

 

LOT

Deseuri feroase rezultate din:

Cantitătile de marfă

pe (tone)

Cantitatea totală (tone)

Pret minim  de pornire in licitatiei

( USD/tonă)

Garantia de participare (lei/lot)

        Garantia      bursiera

(lei/lot)

2.

Sucursala  CF TIMISOARA

sina

2.275

3.390

335

73.700

25.000

aparate de cale

570

material marunt

467

tabliere metalice

0

copertina/deseu feros din concasarea traverselor, etc

70

deseuri feroase din activ de instalatii

8

3.

Sucursala  CF CLUJ

sina

54

70

335

1.500

500

aparate de cale

0

Material marunt

16

tabliere

0

copertina/deseu feros din concasarea traverselor, etc

0

deseuri feroase din activ de instalatii

0

 

            Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se  acceptă oferte parţiale.

            Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA.

            Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul B.R.M., până la data de      29.09.2014, ora 900.

            Tariful de acces la licitaţie este de 300 lei, la care se adaugă TVA, şi poate fi achitat la casieria B.R.M.

         Garanţia de participare conform tabelului de mai sus, va fi constituită în favoarea CNCF”CFR” SA până la data limită de depunere a ofertelor.

         Garanţia bursiera, conform tabelului de mai sus, va fi constituita în favoarea B.R.M. până la data limită de depunere a ofertelor.

Procedura se va desfăşura la sediul B.R.M. în data de  29.09.014, ora 1000şi pot participa persoane juridice române, care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra  produsele în condiţiileDocumentaţiei procedurii.

Criteriul de atribuire este „oferta cu cel mai mare pret ”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45, sau la fax 021/317.28.78.

Persoană de contact: Anca Bucureanu, telefon: 021/317.47.45.

 

Puteţi afla acum toate informaţiile despre piaţa licitaţiilor, abonându-vă la Buletin Bursier,

detalii la telefon 021/317.16.45

 

 

 

AVIZAT: B.R.M. S.A.                                                                         AVIZAT: C.N.C.F. „CFR” S.A.

                                                                                                               DIRECTOR GENERAL

                                                                                                        Alexandru Macarie MOLDOVAN

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC.

                                                                                                                                  Sorina BAICU

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 


                                                                                                DIRECTOR ACHIZITII CONTRACTE

                                                                                                                                                         Aron POP