INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" - SA BUCURESTI
SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE INTRETINERE SI REPARATII CF TIMISOARA
DIVIZIA PATRIMONIU
Sediul: Localitatea Timisoara str. Garii nr. 2
Sucursala C.R.E.I.R. CF Timisoara - Divizia Patrimoniu organizeaza in data de 31.01.2013 intre orele 9,30-14,00 in Timişoara
str. Garii nr.2 ( Statia CF Timisoara Nord Cladire Calatori etaj 2 - Scoala Personalului) licitaţie publica, deschisă, cu strigare, pentru
închirierea de locaţii (spaţii şi terenuri) proprietate privata a C.N.C.F. "CFR" - SA, in vederea desfasurarii de activitati comerciale pentru
servicii, productie, etc., situate pe raza Sucursalei C.R.E.I.R. CF Timişoara, astfel:
 

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020        ARHIVA