INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

Aceasta este pagina de download pentru documentele oficiale din Documentul de Referinta al Retelei

This is the downloading page for official documents of  CFR Network Statement

 

Abonare newsletter

 

Actualizari ale Documentului de Referinta al Retelei Cfr 2021

 

Anexa 29b – Procedură Operatională – Programarea circulației trenurilor – anexă nouă – 24.11.2020 – versiunea 10.0
Anexa 29a – Procedură Operatională – Analiza realizării programului de circulație – anexă nouă – 24.11.2020 – versiunea 10.0
Anexa 16b – Sistemul de soluționare a diferendelor - actualizare – 19.11.2020 – versiunea 10.0.1
Anexa 16a –Principiile care reglementează procedura de coordonare a circuilației - actualizare – 19.11.2020 – versiunea 10.0.1
Anexa 28.c – Procedura inchiriere patrimomiu public 2021 – Actualizare – 11.11.2020 – versiunea v10.0.3
Anexa 9.a – Infrastructuri de servicii – restructurare (în construcție)- actualizare - 02.11.2020 - versiunea 10.0.1
Anexa 8a – Infrastructura neinteroperabilă pentru anul 2021 – Actualizare - 02.11.2020 - versiunea 10.0.1
Anexa 1b – Harta linii interoperabile și neinteroperabile pentru anul 2021 – Actualizare - 15.10.2020 - versiunea 10.0.1
Anexa 1a – Harta generală rețea pentru anul 2021 – Actualizare - 15.10.2020 - versiunea 10.0.1
Anexa 8a – Infrastructura neinteroperabilă pentru anul 2021 – Actualizare - 15.10.2020 - versiunea 10.0.1
Anexa 19 – Contract furnizare energie electrică pentru anul 2021 – Actualizare - 15.09.2020 - versiunea 10.0.1
Anexa 8b – Tarife gestionari de infrastructură pentru anul 2021 – 23.09.2020 - versiunea 10.0.1
Anexa 8a – Infrastructura neinteroperabilă pentru anul 2021 – 23.09.2020 - versiunea 10.0.1
Anexa 6 – Lista operatorilor de tranport feroviar pentru anul 2020 – Actualizare - versiunea 10.0.1
Anexa 4.a – Contract de acces pe infrastructura feroviară (model standard) – Actualizare – 11.09.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 28.c – Procedura inchiriere patrimomiu public 2021 – Actualizare – 03.09.2020 – versiunea v10.0.2
Anexa 28.b – Procedura inchiriere patrimomiu privat 2021– Actualizare – 03.09.2020 – versiunea v10.0.2
Anexa 14 – Activitate suspendata 2021– Actualizare – 03.09.2020 – versiunea v10.0.2
Anexa 23.g – PROIECT - Procedura operationala - Eliberarea liniei curente in cazul opririi neprevazute a unui tren deservit de un agent – Anexă nouă – 27.08.2020 – versiunea v10.0.0
Anexa 9.d1 – Reglementri activitate LFI CN AMP SA Constana-Agigea Nord Comvex 2021– Anexă nouă – 03.08.2020 – versiunea v10.0
Anexa 17 – Infrastructura saturata 2021– Actualizare – 08.07.2020 – versiunea v10.0.0
Anexa 14 – Activitate suspendata 2021– Actualizare – 03.07.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 9.a – Infrastructurile de servicii 2021 – Actualizare – 01.07.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 6 – Lista Operatorilor de Transport Feroviar 2021– Actualizare – 01.07.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 28.c – Procedura inchiriere patrimomiu public 2021– Actualizare – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 28.b – Procedura inchiriere patrimomiu privat 2021– Actualizare – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 25 – Legislatie 2021– Actualizare – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 24.b – Proiecte modernizare 2021– Actualizare – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 24.a – Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021– Anexă nouă – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 21 – Tarife pentru serviciile furnizate de CFR 2021– Actualizare, comasare cu fosta Anexa 23 – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 20 – Metodologie TUI 2021– Actualizare – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 9.e – Infrastructuri telecomunicaţii 2021– Actualizare – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 9.d – Infrastructurile portuare 2021– Anexă nouă – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 9.c – Model recomandat OTF pentru descrierea infrastructurilor de servicii 2021– Restructurare – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 9.b – Model fisa descriere a infrastructurilor de servicii in statie 2021– Restructurare – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 9.a – Infrastructurile de servicii 2021– Restructurare (în construcție) – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Anexa 7 – Lista instructiuni si regulamente 2021– Actualizare – 30.06.2020 – versiunea v10.0.1
Text DRR – Modificări - 30.06.2020
Anexa 28.b – Procedura inchiriere patrimoniu privat 2021– Traducere lb. engleză – 29.04.2020 – versiunea v10.0.0
Anexa 28.a – Contract inchiriere spatii emitere bilete 2021– Traducere lb. engleză – 29.04.2020 – versiunea v10.0.0.
Anexa 8 – Infrastructura neinteroperabila si detinatorii - operatorii de servicii – Actualizare – 12.03.2020 – versiunea v10.0.1
Text DRR – Modificări – 09.03.2020 – versiunea v10.0.0
Anexa 23 – Tarife pentru serviciile furnizate de CFR – Actualizare – 06.03.2020 – versiunea v10.0.0
Text DRR – Actualizare text – 06.03.2020 – versiunea v10.0.0

 

Subscribe newsletter

 

CFR Network Statement 2021 Updates

 

Annex 9.a – Service facilities in railway station– restructuring (under construction) -update - 02.11.2020 - version 10.0.1
Annexa 8a – Non-interoperable Infrastructure for 2021 – update - 02.11.2020 - version 10.0.1
Annexa 1b – Map of Interoperable and Non-Interoperable Lines for 2021 – update - 15.10.2020 - version 10.0.1
Annexa 1a – Overview map of the CFR for 2021 – update - 15.10.2020 - version 10.0.1
Annexa 8a – Non-interoperable Infrastructure for 2021 – update - 15.10.2020 - version 10.0.1
Annexa 8b – Service Infrastructures Operators Tariffs (Railways infrastructure managers) for 2021 – update - 23.09.2020 - version 10.0.1

Annexa 8a –Non-interoperable Infrastructure for 2021 – update - 23.09.2020 - version 10.0.1.

Annex 6 – List of railway transport operators for 2020 – update - 18.09.2020 - version 10.0.1onare newsletter

Annex 28.c - Public patrimony rental procedure 2021 - Update - 03.09.2020 - version v10.0.2
Annex 28.b - Private patrimony rental procedure 2021– Update - 03.09.2020 - version v10.0.2
Annex 14 - Suspended activity 2021 - Update - 03.09.2020 - version v10.0.2
Annex 23.g - PROJECT - Operational procedure - Release of the current line in case of unforeseen stoppage of a train served by an agent - New Annex - 27.08.2020 - version v10.0.0
Annex 9.d1 - Regulations for the activity of LFI CN AMP SA Constana-Agigea Nord Comvex 2021 - New Annex - 03.08.2020 - version v10.0
Annex 17 - Saturated infrastructure 2021 - Update - 08.07.2020 - version v10.0.0
Annex 14 - Suspended activity 2021 - Update - 03.07.2020 - version v10.0.1
Annex 9.a - Service infrastructures 2021 - Update - 01.07.2020 - version v10.0.1
Annex 6 - List of Railway Transport Operators 2021 - Update - 01.07.2020 - version v10.0.1
Annex 28.c - Public patrimony rental procedure 2021– Update - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 28.b - Private patrimony rental procedure 2021– Update - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 25 - Legislation 2021 - Update - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 24.b - Modernization projects 2021 - Update - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 24.a - Railway Infrastructure Development Strategy 2021 - New Annex - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 21 - Tariffs for the services provided by CFR 2021 - Update, merger with the former Annex 23 - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 20 - TUI 2021 Methodology - Update - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 9.e - Telecommunications infrastructures 2021– Update - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 9.d - Port Infrastructures 2021 - New Annex - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 9.c - OTF recommended model for the description of service infrastructures 2021 - Restructuring - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 9.b - Model description sheet of service infrastructures in station 2021 - Restructuring - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 9.a - Service infrastructures 2021 - Restructuring (under construction) - 30.06.2020 - version v10.0.1
Annex 7 - List of instructions and regulations 2021 - Update - 30.06.2020 - version v10.0.1
Text DRR - Modifications - 30.06.2020
Annex 28.b - Private patrimony rental procedure 2021– Translation English - 29.04.2020 - version v10.0.0
Annex 28.a - Ticket space rental contract 2021– Translation English - 29.04.2020 - version v10.0.0.
Annex 8 - Non-interoperable infrastructure and owners - service operators - Update - 12.03.2020 - version v10.0.1
Text DRR - Changes - 09.03.2020 - version v10.0.0
Annex 23 - Tariffs for the services provided by CFR - Update - 06.03.2020 - version v10.0.0
Text DRR - Text update - 06.03.2020 - version v10.0.0

Documentul de referință al Rețelei CFR 2021 

apasati aici 

Anexa 1

Anexa 1.a - Harta generala retea CFR  

Anexa 1.b - Harta linii interoperabile si neinteroperabile

Anexa 1.c - Harta sisteme circulatie

Anexa 2 - Organizarea si obiectivele RNE

Anexa 3 - Informatii RNE, OSS si instrumentele RNE  

Anexa 4.a - Contractul de acces standard

Anexa 4.b - Regim de performanta

Anexa 4.c - Conventie de acces standard

Anexa 4.d - Managementul unitar al interventiilor

Anexa 5.a - Documentele necesare pentru incheierea Contractului de Acces

Anexa 5.b - Conventie AII  

Anexa 5.c - Conventie SSM

Anexa 5.d - Conventie protectia mediului

Anexa 6  - Lista Operatorilor de Transport Feroviar

Anexa 7  - Lista instructiuni si regulamente

Anexa 8.a - Infrastructura neinteroperabila

Anexa 8.b - Tarife gestionari de infrastructura

Anexa 9.a - Infrastructurile de servicii

Anexa 9.b - Model fisa descriere a infrastructurilor de servicii in statie  

Anexa 9.c - Model recomandat OTF pentru descrierea infrastructurilor de servicii

Anexa 9.d - Infrastructurile portuare  

Anexa 9.d1 - Reglementri  activitate LFI CN AMP SA Constana-Agigea Nord Comvex

Anexa 9.e - Infrastructuri telecomunicatii 

Anexa 10 - Declivitatea liniilor

Anexa 11 - Statii frontiera  

Anexa 12 - Tabel concentrator caracteristici retea

Anexa 13 - Specificatii statii radio

Anexa 14 - Activitate suspendata

Anexa 15 - Regulament alocare capacitati

Anexa 16.a - Procedura de coordonare

Anexa 16.b - Rezolvarea conflictelor  

Anexa 17 - Infrastructura saturata

Anexa 18 - Criterii prioritate sectii saturate

Anexa 19 - Contract furnizare energie electrica

Anexa 20 - Metodologie TUI

Anexa 21 - Tarife pentru serviciile furnizate de CFR

Anexa 22 - Capacitati stationare indelungata

Anexa 23.a - Procedura Operationala Tarif stationare

Anexa 23.b1 - Procedura Operationala Tarif acces convoi

Anexa 23.b2 - Procedura Operationala Tarif manevra  

Anexa 23.c - Procedura Operationala Tarife Conexe

Anexa 23.d - Modele deviz

Anexa 23.e - Tarife telecomunicatii

Anexa 23.f - Procedura de calcul tarife curent tractiune

Anexa 24.a - Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare

Anexa 24.b - Proiecte modernizare

Anexa 25 - Legislatie

Anexa 26 - Restrictii de capacitate

Anexa 27 - Contract cadru inchiriere sectii neinteroperabile

Anexa 28.a - Contract inchiriere spatii emitere bilete

Anexa 28.b - Procedura inchiriere patrimomiu privat

Anexa 28.c - Procedura inchiriere patrimomiu public 

Anexa 29.a Procedura Operationala - Analiza realizarii programului de circulatie

Anexa 29.b Procedura Operationala - Programarea circulatiei trenurilor

 


 

CFR Network Statement 2021

click here

Annex 1

Annex 1.a - Overview map of the CFR Network

Annex 1.b - Map of interoperable and non-interoperable lines

Annex 1.c - Map of traffic sistems and station equipment  

Annex 2 - RNE Organisation and Objectives

Annex 3 - One stop shop and RNE tools

Annex 4a - Railway Infrastructure access contract

Annex 4b - Performance mode

Annex 4c - Convention for the access on the railway infrastructure

Annex 4d - Unitary Management Of The Forces In Case Of Railway Accidents

Annex 5a - Required documents for concluding the acces contract

Annex 5b - Convention on fire fighting

Annex 5c - Convention on occupational safety and health

Annex 5d - Project convention on environmental protection

Annex 6  - List of the Railway Undertakings

Annex 7  - List of Main Operation Instruction and Regulation

Annex 8a - Non-Interoperable Infrastructure

Annex 8b - Service Infrastructures Operators Tariffs (Railways infrastructure managers)

Annex 9a - Service facilities in railway station

Annex 9b - Model of service infrastructure in railway station 

Annex 9c - OTF recommended model for describing service infrastructures

Annex 9d - Port infrastructures

Annex 9e - Telecommunication infrastructures 

Annex 10 - CFR line gradients

Annex 11 - CFR border station

Annex 12 - Main characteristics of the CFR Network

Annex 13 - Technical specification of the radio station

Annex 14 - Section with movement activity suspended

Annex 15 - Regulation on the allocation of railway infrastructure capacity

Annex 16a - Principles Regulating the coordination procedure

Annex 16b - Process of conflict resolution

Annex 17 - Infrastructure section with congested capacity  

Annex 18 - Priority criteria to the railway infrastructure capacity allocation on the congested capacity section

Annex 19 - Contract on supplying electric power

Annex 20 - Methodology for Infrastructure Access Charging 

Annex 21 - Charges for services provided by CFR  

Annex 22 - Capacities for long stays

Annex 23a - OP Applying Charges for Stabling on the Romanian Railways

Annex 23b1 - OP Access charges for manoeuvre convoys to and from the railway infrastructure  

Annex 23b2 - OP Applying shunting charges for railway vehicles

Annex 23c - OP charges for Related Activities

Annex 23d - Models of calculation

Annex 23e - Charges for telecommunication ancillary services

Annex 23f - Methodology of calculating the rate for the service electric power for traction   

Annex 24 a - Strategy for railway infrastructure development

Annex 24b - CFR development project

Annex 25 - List of Normative Acts Regulating the Acces to the Railway Infrastructure

Annex 26 - Traffic restriction

Annex 27 -  Framework lease contract of the traffic section

Annex 28a -  Framework lease contract on the spaces for the adequate arrangement 

Annex 28b - Operational procedure applying for renting real estate

Annex 28c - Operational procedure  for renting real estate for public patrimony

 

CFR Network Statement 2021

          click here

Annex 1

Annex 1a - Overview Map of the CFR Network
Annex 1b - Map of Interoperable and Non-Interoperable Lines
Annex 1c - Map of Traffic Systems and Station Equipment
Annex 2 - RNE  Organization  and   Objectives
Annex 3  - One stop shop and RNE tools
Annex 4 - Railway Infrastructure access contract (PROJECT)
Annex 4bis Project Railway Infrastructure access contract
Annex 4.1 - Performance mode
Annex 4a - Unitary Management Of The Forces In Case Of Railway Accidents
Annex 5  - Required documents for concluding the acces contract
Annex 5a - Convention on fire fighting
Annex 5b - Convention on occupational safety and health
Annex 6 - List of the Railway Undertakings
Annex 7 - List of Main Operation Instruction and Regulation
Annex 8 - Non-Interoperable Infrastructure
Annex 8.1 - Service Infrastructures Operators Tariffs (Railways infrastructure managers)
Annex 9 - Service facilities in railway station
Annex 10 - CFR Line Gradients
Annex 11 - CFR border stations
Annex 12 - Main Characteristics of the CFR Network
Annex 13 - Technical Specification of the Radio Station
Annex 14 - Section with movement activity suspended
Annex 15 - Allocation Regulation
Annex 16a - Principles Regulating the Coordination Procedure
Annex 16b - Process of Conflict Resolution
Annex 17 - Infrastructure Section with congested capacity
Annex 18 - Priority criteria  to the railway infrastructure capacity allocation on the congested capacity sections
Annex 19 - Contract on Supplying Electric Power
Annex 20 - Methodology for Infrastructure Access Charging
Annex 21 - Value of Basic Charging Elements for IAC Calculation
Annex 22 - Capacities for long stays
Annex 23 - Charges for services supplied by CFR
Annex 23a - OP APPLYING CHARGES FOR STABLING ON THE ROMANIAN RAILWAYS
Annex 23b1 - OP Access charges for manoeuvre convoys to and from the railway infrastructure
Annex 23b2 - Applying shunting charges for railway vehicles
Annex 23c - Procedure for charges for Related Activities
Annex 23d - Models of Calculation
Annex 23e - Charges for telecommunications ancillary services
Annex 24 - CFR Development Project
Annex 25 - List of Normative Acts Regulating the Acces to the Railway Infrastructure
Annex 26 - Traffic restriction
Annex 27 - Framework lease contract of the traffic section and grup of section
Annex 28 - Framework lease contract on the spaces for the adequate arrangement
Annex 28a - Operational Procedure Applying for renting real estate