„Elaborarea hartilor strategice de zgomot si planurilor de actiune, pentru caile ferate principale cu un trafic mai mare de 30000 de treceri de trenuri/an”.

 

CNCF”CFR”SA, gestionar al cailor ferate, are responsabilitatea de a realiza harti strategice de zgomot pentru caile ferate principale cu mai mult de 30000 de treceri de trenuri/an, harti de conflict, inclusiv planuri de actiune aferente acestora în conformitate cu:

În conformitate cu prevederile HG 321/20005, republicata, precum si ale OM 720/2007, CN CF CFR-SA are obligatia sa elaboreze, pâna la 30 iunie 2012, hartile strategice de zgomot pentru caile ferate principale cu un trafic mai mare de 30 000 de treceri de trenuri pe an, respectiv planurile de actiune aferente pâna la 18 iulie 2013.

Realizarea hartilor strategice de zgomot si planurilor de actiune, pentru caile ferate principale cu un trafic mai mare de 30 000 treceri de trenuri /an, vor constitui baza de date pentru managementul de reducere a zgomotului produs de traficul feroviar.

Tronsoanele de cale ferata cu un trafic mai mare de 30 000 treceri de trenuri /an, sunt nominalizate în tabelul urmator:

 

Nr.

crt

Denumire tronson

Trafic estimat

2011

Lungime tronson

KM

1

Bucuresti Nord – Post 5

81 560

2,9

2

Post 5 - Ramura Baneasa

62 756

1,4

3

Ramura Baneasa - Depoul Bucuresti Triaj

56 954

3,4

4

Depoul Bucuresti Triaj - Chitila

41 844

1,7

5

Chitila - Brazi

41 092

41,09

 

Hartile strategice de zgomot furnizeaza informatii privind estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul provenit de la traficul feroviar, date ce vor fi incluse în strategia de dezvoltare a CN CF CFR SA, în scopul minimizarii efectelor adverse ale traficului feroviar.

Planurile de actiune privind reducerea zgomotului provenit din traficul feroviar vor fi coroborate cu proiecte de reabilitare /modernizare a cailor ferate aflate în derulare.

Planurile de actiune au ca obiectiv identificarea masurilor de reducere a zgomotului cele mai eficiente, sub raport cost /beneficiu, în vederea protejarii populatiei la zgomotul datorat traficului feroviar.

 

1 Tronsonul CF Bucuresti Nord – Post 5

 2 Tronsonul CF Post 5 - Ramura Baneasa

3 Tronsonul Ramura Baneasa - Depoul Bucuresti Triaj

4 Depoul Bucuresti Triaj - Chitila

5 Chitila - Brazi