INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Sistemul feroviar în România este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile OUG 12/1998, privind transporturile pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sistem, funcţionează şi interacţionează următoarele entităţi:

 

 • Statul, prin Ministerul Transporturilor
 • Administratorul infrastructurii feroviare, CFR SA
 • Manageri (gestionari) de infrastructură feroviară, persoane juridice cărora CFR SA le-a vândut  sau închiriat secţii de infrastructură feroviară neinteroperabilă, în condiţiile prevăzute de lege;
 • Operatorii de transport feroviar de marfă,
 • Operatorii de transport feroviar de călători,
 • Operatori feroviari de manevră,
 • Entităţi economice care deţin material rulant, pe care îl oferă spre închiriere,
 • Autoritatea Feroviară Română, AFER, în cadrul căreia funcţionează patru organisme independente:
  • Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR
  • Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR
  • Organismul de Investigare Feroviar Român - OIFR
  • Organismul de Licenţiere Feroviar Român - OLFR
 • Consiliul de supraveghere feroviar, structură în cadrul Consiliului Concurenţei
 • Centrul Naţional de Calificare şi Instruire în domeniul feroviar CENAFER

 

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA