INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

   Legislaţie naţională

  Legislaţie europeană

  • Directiva 2008/57/EC – Interoperabilitatea sistemelor feroviare
  • Directiva 2001/16/EC – Interoperabilitatea sistemelor feroviare convenționale
  • Directiva 2004/50/EC – Interoperabilitatea sistemului feroviar trans-European
  • Directiva 2001/14/EC – Alocarea capacității infrastructurii feroviare și taxarea utilizării infrastructurii
  • Pachetul feroviar pentru infrastructură
  • Dezvoltarea sistemului de semnalizare feroviară ERTMS/ETCS
  • Directiva 2004/49/EC – Securitatea feroviară
  • Directiva 2008/68/EC și Directiva 96/49/EC– Transportul mărfurilor periculoase

 

Mai multe informaţii privind pachetele de directive feroviare europene puteţi găsi aici.

 

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA