Bugetul de venituri și cheltuieli al CN CF ”CFR” SA pe anul 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli al CN CF ”CFR” SA pe anul 2020

-  Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.C.F. CFR S.A. pe anul 2019

-  Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018

Bugetul de venituri și cheltuieli ale C.N.C.F. ”CFR” S.A. pe anul 2017

-  Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A.    

-  Structura organizatorică a C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A

-  Extras ROF CFR

-  Numele și prenumele persoanelor din conducerea C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A.   și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

-  Coordonatele de contact ale C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A

-  Audiențe

-  Rapoarte financiare C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A. și  Bugetul de venituri și cheltuieli ale  C.N.C.F.  ’’CFR’’ S.A.  pe anul 2016

-  Programele și strategiile proprii ale C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A

-  Lista cuprinzând documentele de interes public și lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii  ale C.N.C.F. ’’CFR’’ S.

-  Modalități de contestare a deciziei  C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A   în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate