INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Aceasta este pagina de download pentru documentele oficiale din Documentul de Referinta al Retelei

This is the downloading page for official documents of  CFR Network Statement

 

Documentul de referință al Rețelei CFR 2018 

apasati aici 

Anexa 1

Anexa 1a  Harta generala retea CFR

Anexa 1b  Harta linii interoperabile si neinteroperabile

Anexa 1c  Harta sisteme de circulatie si dotarea statiilor

Anexa 2 Organizarea si obiectivele RNE

Anexa 3 Informatii RNE, OSS si Instrumentele RNE

Anexa 4 Contract de acces standard 2018

Anexa 4.1 Regim de performanta

Anexa 4a Managementul unitar al fortelor participante la interventia in cazul accidentelor pe calea ferata

Anexa 5 Documentele necesare pentru încheierea Contractului de Acces

Anexa 5a Conventie AII

Anexa 5b Conventie SSM

Anexa 6 Lista Operatorilor de Transport Feroviar

Anexa 7 Lista cu principalele instructiuni si regulamente de exploatare

Anexa 8 Infrastructura neinteroperabila si detinatorii - operatorii de servicii

Anexa 8.1 Tarife operatori de servicii 

Anexa 9 Infrastructurile de servicii, operatorii acesora si serviciile furnizate in statii de cale ferata

Anexa 9a Model cadru pentru operatorii infrastructurilor de servicii și furnizarea de servicii

Anexa 10 Declivitatea liniilor CFR

Anexa 11 Statii de frontiera

Anexa 12 Tabel concentrator caracteristici retea

Anexa 13 Specificatii statii radio

Anexa 14 Suspendarea activitatii de miscare 2017 - 2018

Anexa 15 Regulamentul de alocare a traselor

Anexa 16a Principiile care reglementeaza procedura de coordonare

Anexa 16b Procesul de rezolvare a conflictelor

Anexa 17 Sectiile de infrastructura cu capacitate saturata

Anexa 18 Criterii de prioritate pentru secţiile de infrastructură cu capacitate saturată

Anexa 19 Model standard Contract de furnizare a energiei electrice de tractiune

Anexa 20 Metodologie TUI

Anexa 21 Valoarea elementelor tarifare de bază pentru calcul TUI

Anexa 22 Capacitati pentru stationare indelungata

Anexa 23 Tarife pentru serviciile furnizate de CFR

Anexa 23a PO Tarif staționare-metoda analitica

Anexa 23b1 Procedura Operaţională Tarif acces convoi

Anexa 23b2 Procedura Operațională Tarif manevră convoi

Anexa 23c PO Tarife activitati conexe-metoda sintetica

Anexa 23d Modele Deviz

Anexa 24 Proiecte de dezvoltare - CFR

Anexa 25 Legislatie aferenta

Anexa 26 Restrictii de trafic

 

HG 581-1998

HG 643-2011

Ordin 535-2007

 

CFR Network Statement 2018

click here

Annex 1

Annex 1a – Overview Map of the CFR Network

Annex 1b – Map of Interoperable and Non-Interoperable Lines

Annex 1c – Map of Traffic Systems and Station Equipment

Annex 2 RNE Organisation and Objectives

Annex 3 One Stop Shop and RNE Tools

Annex 4 Railway Infrastructure Access Contract  

Annex 4a Unitary Management of the forces attendending the intervention in case of railway accidents

Annex 4b Railway Infrastructure Access Contract 2016

Annex 5 Required documents for concluding the acces contract

Annex 6 List of the Railway Undertakings

Annex 7 List of Main Operation Instructions and Regulations

Annex 8 Non-Interoperable Infrastructure  Holders - Operator of Service Facilities) 

Annex 8.1 Charges of Operator Services 

Annex 9 Service facilities, operators of service facilities and supply of services in railway stations

Annex 10 CFR Line Gradients

Annex 11 CFR border stations

Annex 12 Main Characteristics of the CFR network

Annex 13 Technical Specifications of the Radio Stations

Annex 14 Sections with movement activity suspended

Annex 15 Allocation Regulation

Annex 16 Principles Regulating the Coordination Procedure

Annex 17 Infrastructure Sections with congested capacity

Annex 18 Priority criteria  for capacity allocation

Annex 19 Contract regarding the delivery and supply of traction power

Annex 20 Methodology for Infrastructure Access Charging

Annex 21 Value of Basic Charging Elements for IAC Calculation

Annex 22 Examples of IAC Values

Annex 23 Charges for services supplied by CFR

Annex 23a Procedure for wagon parking Charges

Annex 23b Procedure for Charge for the Access of the Shunting convoys

Annex 23c Procedure for charges for Related Activities

Annex 24 Modernization of Railway Infrastructure

Annex 25 List of Normative Acts Regulating the Access to the Railway Infrastructure

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

DRR 2018        DRR 2019