INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

  Dispozitia D.G. nr.193_24.11.2020  privind emitera avizului de specialitate CFR si al avizului CFR

 

Conținutul documentației în vederea obținerii avizului CFR de amplasare pe zona de protecție feroviară:

1.       Cerere de eliberare a avizului CFR cu persoană de contact și date pentru întocmire factură;

2.       Copie a Certificatului de Urbanism, în termen de valabilitate sau Autorizația de Construire;

3.       Proces verbal al comisiei întrunită la fața locului pentru constatare, încheiat de Secția Linii pe a cărei rază teritorială se execută lucrarea;

4.       Plan de situație vizat de Serviciul Cadastru al Sucursalei Regionale de Căi Ferate;

5.       Avizul de principiu al Sucursalei Regionale de Căi Ferate;

6.       Copie a actelor de proprietate pentru terenul pe care se execută lucrarea;

7.       Documentație tehnică (memoriu tehnic și piese desenate).

 

În funcție de situația din teren și tipul de documentație (construcții civile, construcții industriale, obiective cu risc pentru calea ferată, drumuri, etc.), CNCF ,,CFR”- SA poate solicita completarea documentației și cu alte acte, piese scrise sau desenate, de la caz la caz.

 

Documentația va fi înaintată în 3 exemplare care pot fi trimise prin poștă sau pot fi depuse de beneficiar, în zilele de marți și joi, între orele 10-14, la sediul CNCF „CFR”- SA din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București,  Poarta A, Parter, camera 15.

 

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 158/1996, privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentațiile tehnico-economice ale investițiilor sau la documentațiile tehnice de sistematizare pentru terți, beneficiarul investiției trebuie să se adreseze mai întâi Sucursalei Regionale de Căi Ferate pe a cărei rază teritorială se află amplasamentul, pentru obținerea avizului de principiu a planului de situație și a procesului verbal al comisiei întrunită la fața locului.